مزایای دیوار سبز XPS

 

الف: مزایایی که برای تولید کننده یا سازنده ساختمان دارد به شرح ذیل می باشد:

1- به علت سرعت بالای تولید و نصب ، زمان اجرای پروژه کمتر شده در نتیجه سربار پروژه کاهش پیدا کرده و همچنین پروژه زودتر به بهره برداری می رسد.
2- ضخامت دیوارهای سبز نسبت به دیوارهای دیگر کمتر بوده (تقریباً نصف) در نتیجه فضای مفید داخلی بیشتر شده بطوریکه در بعضی مناطق شهری (شمال تهران) سود حاصله ، هزینه دیوار را به صفر می رساند.
3- در دیوارهای سبز آهن نعلدار گاهی بالای درب و پنجره ها حذف می گردد.
4- در دیوارهای سبز قاب فلزی دور پنجره ها حذف می گردد.
5- حذف نخاله و همچنین نتیجه نهایی دیوارهای نصب شده معیار محاسبه خواهد بود ، که این خود هزینه مصرفی مواد حاصل از نخاله را کاهش می دهد.
6- کارفرما تنها نقش نظارت عالیه را بر عهده داشته و هیچگونه هزینه ای برای پیاده کردن نقشه ها پرداخت نخواهد کرد و این امر بر عهده گروه نصب خواهد بود.
7- هرگاه گروه سازنده وزن کم دیوارهای سبز را در طراحی سازه اعمال نماید ، نتیجه حاصل نسبت به سایر دیوارها ، کاهش در وزن سازه بوده که با در نظرگرفتن کاهش هزینه حاصله قیمت دیوارهای سبز تقریباً مجانی خواهد شد.


ب: مزایایی که برای مصرف کننده (ساکن) دارد به شرح ذیل می باشد:

1- کاهش بسیار زیاد انتقال حرارت بطوریکه هزینه مصرفی حاصل از حامل های انرژی بسیار کاهش می دهد.

2- کاهش انتقال صوت که بر این اساس آرامش و استقلال را برای مصرف کننده با خود به همراه می آورد.

 

جهت دریافت لیست قیمت و مشاوره با ما تماس بگیرید

مسعود اژدری  09355118193  -  Novinarta@gmx.com

/ 1 نظر / 69 بازدید