# دیوار_کلسیم_سیلیکات

جدول مقایسه‌ای دیوار کلسیم سیلیکات

    وزن (kg/m2) ضریب هدایت حرارتی (w/mc) افت تراز شدت صوت (db) مقایسه سرعت اجرا در روز (m2) نوع دیوار (ضخامت  سانتیمتر) 125 0/11 42 20 دیوار سفال 126 0/10 45 35 دیوار لیکا 50 0/15 50 30 دیوار AAC 170 0/25 40 15 دیوارآجر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 38 بازدید